خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس دکتر خاوندکار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس دکتر خاوندکار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 8 مهر 1397، 11:39 صبح
 

به استحضار می رساند کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات  آقای دکتر خاوندکار روز یکشنبه 8/7/97 ساعت 7-5 برگزار نمی گردد.