خبرهای سایت

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای محمدصادق برادران

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای محمدصادق برادران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 4 مهر 1397، 2:00 عصر
 

عنوان رساله: پدیدارشناسی الگوی شایستگی کارآفرینان فناور در خلق فرصت

 نام دانشجو:محمدصادق برادران خلخالی

مقطع: دکتری

گرایش: فناوری

استاد راهنما: دكتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد مشاور اول: دكتر سیدرضا حجازی

استاد مشاور دوم: دكتر مرتضی اکبری

اساتيد داور: دكتر قاضی نوری- دكتر امیری- دكتر عربیون- دكتر محمدکاظمی

نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر کامبیز طالبی

تاریخ دفاع: 5/7/97

زمان: ساعت 9

مکان: کلاس آمفی تئاتر