خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس بازاریابی آقای دکتر کلابی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس بازاریابی آقای دکتر کلابی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 2 مهر 1397، 12:05 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس بازاریابی ساعت 15-13 (دکتر کلابی) می رساند کلاس درس فوق روز دوشنبه 2/7/97 برگزار نمی گردد.