خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس بازاریابی آقای دکتر کلابی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس بازاریابی آقای دکتر کلابی
 

به اطلاع دانشجویان درس بازاریابی ساعت 15-13 (دکتر کلابی) می رساند کلاس درس فوق روز دوشنبه 2/7/97 برگزار نمی گردد.