خبرهای سایت

تشکیل کلاس دکتر رمضانپور با یک ساعت تاخیر

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس دکتر رمضانپور با یک ساعت تاخیر
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 17 آذر 1393، 11:28 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس تئوری مدیریت پیشرفته دکتر رمضانپور روز دوشنبه 17/9/93 ساعت 5-3 با یک ساعت تاخیر برگزار می گردد.