خبرهای سایت

تشکیل کلاس دکتر رمضانپور با یک ساعت تاخیر

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس دکتر رمضانپور با یک ساعت تاخیر
 

به اطلاع می رساند کلاس درس تئوری مدیریت پیشرفته دکتر رمضانپور روز دوشنبه 17/9/93 ساعت 5-3 با یک ساعت تاخیر برگزار می گردد.