خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محسن مطیعی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محسن مطیعی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 27 شهریور 1397، 2:29 عصر
 

عنوان رساله: چارچوب مفهومي سياست هاي تأمين مالي كارآفريني فناورانه

 نام دانشجو:محسن مطیعی

مقطع: دکتری

گرایش: فناوری

استاد راهنما: دكتر محمدعلي مرادي

استاد مشاور اول: دكتر ابوالقاسم عربيون

استاد مشاور دوم: دكتر ممحمدرضا ميگون پوري

اساتيد داور: دكتر محمود متوسلي- دكتر داود حسين پور- دكتر علي داوري- دكتر هستی چيت سازان

نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر علي مبيني دهكردي

تاریخ دفاع: 31/6/97

زمان: ساعت 10

مکان: کلاس آمفی تئاتر