خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای میر مصطفی موسوی رضوی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای میر مصطفی موسوی رضوی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 17 شهریور 1397، 2:15 عصر
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای میر مصطفی موسوی رضوی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 92 گرایش سازمانی با عنوان « طراحی مدل رفتار مورد انتظار سرمایه گذاران از کارآفرینان نوپا در فرایند سرمایه گذاری» در روز یکشنبه مورخ 18/06/1397 ساعت 15 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.