خبرهای سایت

جلسه برگزاری رساله خانم سیده الهه عادل رستخیز

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه برگزاری رساله خانم سیده الهه عادل رستخیز
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 14 شهریور 1397، 12:45 عصر
 

عنوان رساله: مدل سازی ارزشیابی فرصت طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی

مشخصات دانشجو: خانم سیده الهه عادل رستخیز

مقطع: دکتری

گرایش : فناوری

استاد راهنما: دکتر علی مبینی دهکردی

اساتید مشاور: دکتر جهانگیر یدالهی فرسی- دکتر عادل آذر

اساتید داور خارجی: دکتر علی رجب زاده- دکتر علی رضائیان

اساتید داور داخلی: دکتر علی داوری- دکتر سیدرضا حجازی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدعلی مرادی

تاریخ دفاع: 17/6/97

زمان: ساعت 9

مکان: کلاس 101