خبرهای سایت

اضافه شدن گروه جدید درس مدیریت در سازمانهای دانش محور ویژه دانشجویان گرایش فناوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اضافه شدن گروه جدید درس مدیریت در سازمانهای دانش محور ویژه دانشجویان گرایش فناوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 شهریور 1397، 2:32 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرایش فناوری می رساند یک گروه جدید درس مدیریت در سازمانهای دانش محور با آقای دکتر اکبری دوشنبه ها ساعت 10-8 با کد 4 ارائه شده است دانشجویان متقاضی می توانند درس مذکور را در زمان انتخاب واحد اخذ نمایند.