خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 94

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 94
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 4 شهریور 1397، 10:46 صبح
 

دانشجویانی که تاکنون از پایان نامه خود دفاع نکرده اند تا تاریخ 10/6/97 مهلت دارند تا پایان نامه خود را برای تعیین داور به آموزش تحویل دهند.