خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای علی اکبر آقاجانی افروزی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای علی اکبر آقاجانی افروزی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 28 مرداد 1397، 9:19 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای علی اکبر آقاجانی افروزی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 92  گرایش کسب و کار جدید با عنوان « مفهوم سازی تناسب مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با اهداف انتقاعی کسب و کار کارآفرینانه در شرکت های خانوادگی» در روز یکشنبه مورخ 28/05/1397 ساعت 12:30 در کلاس 101 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.