خبرهای سایت

برگزاری جلسه ای با محوریت تصویب پروپوزال پایان نامه و برنامه درسی (ویژه دانشجویان گروه توسعه، ورودی 96)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری جلسه ای با محوریت تصویب پروپوزال پایان نامه و برنامه درسی (ویژه دانشجویان گروه توسعه، ورودی 96)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 3 مرداد 1397، 2:29 عصر
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 96 گروه توسعه می رساند که در تاریخ 14/05/1397 ساعت 15 جلسه ای با محوریت تصویب پروپوزال پایان نامه و برنامه درسی همراه با اعضای گروه در کلاس 102 تشکیل می شود حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

گروه توسعه کارآفرینی