خبرهای سایت

تحلیل اکتشافی سازه یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای فعال و نوآور شبکه نمایش خانگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تحلیل اکتشافی سازه یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای فعال و نوآور شبکه نمایش خانگی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 30 تیر 1397، 2:17 عصر
 

مشخصات دانشجو: خانم لیلا فنایی مرحمت دانشجو مقطع دکتری گرایش سازمانی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا زالی

اساتید مشاور: دکتر مهران رضوانی- دکتر اسداله کردنائیج

اساتید داور خارجی: دکتر معصومه حسین زاده- دکتر مجتبی امیری

اساتید داور داخلی: دکتر قنبر الیاسی- دکتر کمال سخدری

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر کامبیز طالبی

تاریخ دفاع: 31/4/97

زمان: ساعت 15