خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سید علیرضا هاشمی نکو

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سید علیرضا هاشمی نکو
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 23 تیر 1397، 8:27 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای سید علیرضا هاشمی نکو دانشجوی مقطع دکتری ورودی 92  گرایش سازمانی با عنوان «طراحی الگویی از تصاویر ذهنی فرشتگان کسب و کار در فرایند تصمیم به سرمایه گذاری روی ایده های جدید» در روز یکشنبه مورخ 24/04/1397 ساعت 11 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.