خبرهای سایت

زمان تحویل پروژه درس تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
زمان تحویل پروژه درس تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 9 تیر 1397، 11:47 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس تشخیص فرصت ( دکتر یدالهی ) می رساند زمان تحویل پروژه های درس مذکور حداکثر تا ساعت 12 مورخ 17/4/97 می باشد