خبرهای سایت

زمان تحویل پروژه های درس تحلیل محیط آقای دکتر مبینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
زمان تحویل پروژه های درس تحلیل محیط آقای دکتر مبینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 9 تیر 1397، 11:47 صبح
 

به اطلاع داتشجویان درس تحلیل محیط ( دکتر مبینی ) می رساند آخرین فرصت جهت ارائه تحویل پروژه درس مربوطه 15/4/97 می باشد.