خبرهای سایت

پرداخت بدهی شهریه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پرداخت بدهی شهریه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 15 آذر 1393، 3:24 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت بدهی اسامی دانشجویان بدهکار در لیست امتحان پایان ترم لحاظ نخواهد شد و آموزش هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.