خبرهای سایت

اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 19 خرداد 1397، 10:49 صبح
 

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دریافت نمایید.

برنامه زمانبندی مصاحبه

شیوه نامه پذیرش استعداد درخشان

جدول ارزشیابی سال 97

فرم سوابق آموزشی و پژوهشی