خبرهای سایت

اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97
 

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دریافت نمایید.

برنامه زمانبندی مصاحبه

شیوه نامه پذیرش استعداد درخشان

جدول ارزشیابی سال 97

فرم سوابق آموزشی و پژوهشی