خبرهای سایت

تمدید بازه ارزشیابی اساتید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه ارزشیابی اساتید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 19 خرداد 1397، 10:44 صبح
 

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بازه زمان ارزشیابی اساتید از 19/3/97 لغایت 26/3/97 تمدید شده است.