خبرهای سایت

فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 12 خرداد 1397، 11:36 صبح
 

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت اطلاع ازنحوه شرکت در سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی می توانند به سایت www.khwarizmi.ir مراجعه نمایند. مهلت ثبت نام تا پایان شهریور ماه می باشد.