خبرهای سایت

اولویت های پژوهشی دانشجویی سازمان اداری و استخدامی کشور

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اولویت های پژوهشی دانشجویی سازمان اداری و استخدامی کشور
 

به اطلاع می­رساند دانشجویان محترم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد می توانند جهت اطلاع از اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری، فایل های پیوست را ملاحظه فرمایند.

دریافت فایل اولویت های پژوهشی مورد حمایت سازمان اداری

دریافت فایل دستورالعمل حمایت از پایان نامه و رساله