خبرهای سایت

اولویت های پژوهشی دانشجویی سازمان اداری و استخدامی کشور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اولویت های پژوهشی دانشجویی سازمان اداری و استخدامی کشور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 12 خرداد 1397، 11:35 صبح
 

به اطلاع می­رساند دانشجویان محترم مقطع دکتری و کارشناسی ارشد می توانند جهت اطلاع از اولویت های پژوهشی دانشجویی مورد حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری، فایل های پیوست را ملاحظه فرمایند.

دریافت فایل اولویت های پژوهشی مورد حمایت سازمان اداری

دریافت فایل دستورالعمل حمایت از پایان نامه و رساله