خبرهای سایت

مواد و منابع آزمون جامع نیم سال دوم سال تحصیلی 97-1396 (تیر 97)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مواد و منابع آزمون جامع نیم سال دوم سال تحصیلی 97-1396 (تیر 97)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 12 تیر 1397، 1:55 عصر
 

ردیف

نام درس

نوع درس-گرایش

1

بنیان­های نظری کارآفرینی (دکتر متوسلی) -(منابع دکتر الیاسی).

اصلی- گلیه گرایش ها

فرصت­های کارآفرینی

2

ایجاد و رشد کسب و کار

تخصصی-کسب و کار

پیش بینی بازار        یا

سمینار در کارآفرینی: مباحث ایجاد کسب وکار ایران 

3

 

پویایی کارآفرینی

تخصصی- سازمانی

تدبیر امور شرکتی

4

کارآفرینی بر مبنای فناوری پیشرفته

تخصصی- فناوری

آینده پژوهی در فناوری پیشرفته

5

توسعه محیط کسب و کار

تخصصی- توسعه