خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بهاره مافی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بهاره مافی
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم بهاره مافی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 92  گرایش کسب و کار با عنوان « طراحی مدل مربی گری جهت تغییر رفتار کارآفرینان نوپا در مراکز شتاب دهی» در روز سه شنبه مورخ 22/03/1397 ساعت 8 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.