خبرهای سایت

جلسه طرح پژوهشی رساله خانم ملیحه فرامرزی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله خانم ملیحه فرامرزی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 8 خرداد 1397، 10:10 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله خانم ملیحه فرامرزی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 94  گرایش کسب و کار جدید با عنوان «طراحی چارچوب انتخاب سبک مربیگری با رویکرد اقتضایی مطالعه موردی: مدیران کسب و کار با رشد سریع»  در روز سه شنبه مورخ 22/03/1397 ساعت 9:30 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.