خبرهای سایت

جلسه طرح پژوهشی رساله خانم ملیحه فرامرزی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله خانم ملیحه فرامرزی
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله خانم ملیحه فرامرزی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 94  گرایش کسب و کار جدید با عنوان «طراحی چارچوب انتخاب سبک مربیگری با رویکرد اقتضایی مطالعه موردی: مدیران کسب و کار با رشد سریع»  در روز سه شنبه مورخ 22/03/1397 ساعت 9:30 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.