خبرهای سایت

کارگاه کتابخانه چالش های تدوین استراتژی برای شرکت های کارآفرین در کشورهای در حال توسعه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه کتابخانه چالش های تدوین استراتژی برای شرکت های کارآفرین در کشورهای در حال توسعه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397، 11:05 صبح
 

 به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند، کتابخانه دانشکده کارآفرینی اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان چالش های تدوین استراتژی برای شرکت های کارآفرین در کشورهای در حال توسعه با سخنرانی جناب آقای دکتر میرحسین طباطبائی لطفی روز سه شنبه اول خرداد 1397 از ساعت 13 الی 15 در آمفی تئاتر دانشکده نموده است. از علاقه مندان دعوت به عمل می آید در کارگاه مورد نظر شرکت نمایند.