خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس تئوریهای کارآفرینی( دکتر الیاسی- هر دو گروه )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس تئوریهای کارآفرینی( دکتر الیاسی- هر دو گروه )
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس تئوریهای کارآفرینی( دکتر الیاسی- هر دو گروه ) روز چهارشنبه 19/2/97 ساعت 18-16 برگزار می گردد.