خبرهای سایت

گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 17 اردیبهشت 1397، 9:58 صبح
 

کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه در روز سه شنبه مورخ 97/02/11 و به همت معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی، برگزار شد. مدرس کارگاه، آقای مرتضی هندیجانی فرد، دانشجوی دکترای دانشکده، پس از توضیح چگونگی انتخاب موضوع مناسب برای پایان نامه، نحوه نگارش هر یک از بخش‌های پورپوزال را تشریح نمودند. اجزای بیان مسئله پژوهش، چگونگی تدوین ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، روش‌های تحقیق کمّی و کیفی و منبع‌نویسی به روش APA 6 از مطالب تبیین شده در این کارگاه بود. در پایان نیز، به پرسش‌های دانشجویان در این زمینه، پاسخ داده شد.