خبرهای سایت

گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه
 

کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه در روز سه شنبه مورخ 97/02/11 و به همت معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی، برگزار شد. مدرس کارگاه، آقای مرتضی هندیجانی فرد، دانشجوی دکترای دانشکده، پس از توضیح چگونگی انتخاب موضوع مناسب برای پایان نامه، نحوه نگارش هر یک از بخش‌های پورپوزال را تشریح نمودند. اجزای بیان مسئله پژوهش، چگونگی تدوین ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، روش‌های تحقیق کمّی و کیفی و منبع‌نویسی به روش APA 6 از مطالب تبیین شده در این کارگاه بود. در پایان نیز، به پرسش‌های دانشجویان در این زمینه، پاسخ داده شد.