خبرهای سایت

آخرین مهلت وام تحصیلی دانشجویان روزانه

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
آخرین مهلت وام تحصیلی دانشجویان روزانه
 

به اطلاع دانشجویان نوبت روزانه می رساند،پایان مهلت ثبت نام وام تحصیلی 18 اردیبهشت ماه از طریق سامانه گلستان می باشد.