خبرهای سایت

آخرین مهلت وام تحصیلی دانشجویان روزانه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
آخرین مهلت وام تحصیلی دانشجویان روزانه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 17 اردیبهشت 1397، 9:34 صبح
 

به اطلاع دانشجویان نوبت روزانه می رساند،پایان مهلت ثبت نام وام تحصیلی 18 اردیبهشت ماه از طریق سامانه گلستان می باشد.