خبرهای سایت

عدم برگزاری کلیه کلاس های آقای دکتر جمالی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلیه کلاس های آقای دکتر جمالی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 16 اردیبهشت 1397، 9:05 صبح
 

 به اطلاع می رساند کلیه کلاس های آقای دکتر جمالی امروز 16/2/97 تشکیل نمی شود.