خبرهای سایت

تغییر بازه زمانی ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر بازه زمانی ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397، 8:36 صبح
 

به اطلاع می رساند، زمان ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ( توسط دانشجویان ) از تاریخ 29/2/97 لغایت 13/3/97 می باشد . خواهشمند است تا زمان اعلام شده ارزشیابی اساتید را انجام دهید. در صورت عدم ارزشیابی امکان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98 -97 همچنین رویت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از طریق سیستم جامع گلستان برای دانشجویان مقدور نخواهد بود.