خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس درس برنامه ریزی ملی و منطقه ای ( دکتر خالصی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس درس برنامه ریزی ملی و منطقه ای ( دکتر خالصی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397، 9:11 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس برنامه ریزی ملی و منطقه ای ( دکتر خالصی ) یکشنبه 9/2/97 ساعت 8-6 برگزار نمی گردد.