خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمدعلی بحرینی زارج

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمدعلی بحرینی زارج
by مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني - Wednesday, 5 Ordibehesht 1397, 1:30 PM
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمدعلی بحرینی زارج دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش فناوری با عنوان « مدل همکاری بنگاه های جدید فناوری نانو و شرکت های صنعتی در طی فرایند توسعه محصول جدید» در روز شنبه مورخ 08/02/1397 ساعت 12-13 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.