خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمدعلی بحرینی زارج

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمدعلی بحرینی زارج
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397، 1:30 عصر
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمدعلی بحرینی زارج دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش فناوری با عنوان « مدل همکاری بنگاه های جدید فناوری نانو و شرکت های صنعتی در طی فرایند توسعه محصول جدید» در روز شنبه مورخ 08/02/1397 ساعت 12-13 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.