خبرهای سایت

«اطلاعيه سوم پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي ۹۸-۹۷»

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
«اطلاعيه سوم پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي ۹۸-۹۷»
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397، 1:32 عصر
 

شگاه تهران در اجراي سياست‌هاي هدايت و حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به دوره كارشناسي ارشد با استناد به آيين نامه‌هاي شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم, تحقيقات جايگزين وفناوري و فناوري، مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي ۹۸-۹۷ از بين دانشجويان ورودي سال  ۱۳۹۳ اصلاح اعداد ۱۳۹۳ كه جز ۱۵ در صد برتر دانشگاه تهران بوده و يا داراي رتبه‌هاي يك تا سه از دانشگاههاي مشمول اين فراخوان مي‌باشند, در كليه رشته‌هايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارد به صورت مازاد بر ظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوط دانشجو مي‌پذيرد. كليه متقاضيان، از تاريخ ۲/‏ ۰۲/ ‏۹۷ تا ۱۰/ ۰۲/ ‏۹۷ فرصت دارند به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران (http://ems1.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به ثبت درخواست و بارگذاري فرم تكميل شده تقاضا اقدام نمايند. شايان ذكر است كه اين فراخوان براساس مصوبه جديد شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت متبوع مبني بر افزايش ظرفيت بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد حداكثر به اندازه ۴۰ درصد ظرفيت پذيرش با آزمون مي‌باشد، بنابراين دانشجوياني كه بر اساس فراخوان اول در آذر ماه سال ۹۶ درخواست خود را ارائه كرده و پذيرش شده‌اند، نيازي به ارائه درخواست مجدد ندارند.

متقاضيان مي‌توانند جهت اطلاع از شرايط و نحوه ثبت نام، دانشگاه‌هاي مشمول فراخوان و ساير اطلاعات تكميلي به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به آدرس http://academics.ut.ac.ir مراجعه نمايند.