خبرهای سایت

کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity
 

 کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity  با همکاری پردیس البرز دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از تاریخ 1397/02/08 الی 11/02/1397 در دانشکده کارآفرینی برگزار می شود. جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت پردیس البرز به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://alborz.ut.ac.ir