خبرهای سایت

کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397، 12:23 عصر
 

 کنفرانس بین المللی International Seminar Conference on Creativity  با همکاری پردیس البرز دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از تاریخ 1397/02/08 الی 11/02/1397 در دانشکده کارآفرینی برگزار می شود. جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت پردیس البرز به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://alborz.ut.ac.ir