خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمد هاشمی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمد هاشمی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 1 اردیبهشت 1397، 9:44 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمد هاشمی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش فناوری با عنوان «واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال در حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران» در روز یکشنبه مورخ 02/02/1397 ساعت 15 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.