خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمد هاشمی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمد هاشمی
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای محمد هاشمی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش فناوری با عنوان «واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال در حوزه فناوری های همگرا (NBIC) در ایران» در روز یکشنبه مورخ 02/02/1397 ساعت 15 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.