خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای عبدالله احمدی کافشانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای عبدالله احمدی کافشانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 1 اردیبهشت 1397، 9:15 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای عبدالله احمدی کافشانی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان «مفهوم پردازی بکارگیری بازاریابی کارآفرینانه در تأمین مالی از فرشتگان کسب و کار» در روز یکشنبه مورخ 02/02/1397 ساعت 15:45 در سایت دانشکده برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.