خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای عبدالله احمدی کافشانی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای عبدالله احمدی کافشانی
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای عبدالله احمدی کافشانی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان «مفهوم پردازی بکارگیری بازاریابی کارآفرینانه در تأمین مالی از فرشتگان کسب و کار» در روز یکشنبه مورخ 02/02/1397 ساعت 15:45 در سایت دانشکده برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.