خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی لشگری حق

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی لشگری حق
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 29 فروردین 1397، 9:26 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی لشگری حق دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93  گرایش سازمانی با عنوان " تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه سازمانی در کشف فرصت های ورود به بازار بین الملل" در روز یکشنبه مورخ 02/02/1397 ساعت 12 در کلاس 101 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.