خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی لشگری حق

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی لشگری حق
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مهدی لشگری حق دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93  گرایش سازمانی با عنوان " تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه سازمانی در کشف فرصت های ورود به بازار بین الملل" در روز یکشنبه مورخ 02/02/1397 ساعت 12 در کلاس 101 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.