خبرهای سایت

عدم دسترسی به پایگاه نمایه نامه استنادی SCOPUS

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم دسترسی به پایگاه نمایه نامه استنادی SCOPUS
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 20 فروردین 1397، 10:38 صبح
 

به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند دسترسی به به پایگاه نمایه نامه استنادی SCOPUS تا اطلاع ثانوی مقدور نیست. در صورت دسترسی مجدد اطلاع رسانی می شود.