خبرهای سایت

جايزه سازمان يونسكو با همكاري ژاپن در خصوص آموزش براي توسعه پايدار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جايزه سازمان يونسكو با همكاري ژاپن در خصوص آموزش براي توسعه پايدار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 21 اسفند 1396، 12:50 عصر
 

به اطلاع می رساند ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۲۷۱۶۸۲/‏۱۶ مورخ ۱۸/‏۱۱/‏۹۶ ، مركز همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ضمائم مربوط به جايزه سازمان يونسكو با همكاري ژاپن در خصوص آموزش براي توسعه پايدار، خواهشمند است در صورت علاقمندی به شرکت در این برنامه و با توجه به تاريخ تعيين شده،  نسبت به معرفي افراد واجد الشرايط به امور روابط بین الملل دانشکده اقدام مقتضي صورت پذيرد.